Medlemsavgifter

Ny medlem? 
Klicka på länken och följ anvisningarna,  www.iol.xxx

Medlemskapet gäller per kalenderår, från 1 januari till 31 december. Tidningen Islandshästen kommer med posten 5 gånger om året. För att du inte skall missa någon tidning ska medlemsavgiften vara inbetald senast 31 januari 2019.

Inbetalning kan göras när som helst under året men tidningen skickas ej ut retroaktivt.

Seniormedlem
Vuxen medlem, tidningen Islandshästen ingår i medlemsskapet. 

Juniormedlem
Ungdom t o m det år man fyller 18 år, tidningen Islandshästen ingår i  medlemsskapet. 

Familjemedlem
Medlemmar som bor på samma adress, obegränsat antal personer.
Tidningen Islandshästen ingår i  medlemsskapet. 

Stödmedlem 
Tidningen Islandshästen ingår ej.
Du som stödmedlem är ej medlem i SIF, om inte du inte är huvudmedlem i annan förening.

Introduktionsmedlem
Nya medlemmar (gäller dig som inte varit medlem i någon förening knuten till SIF under de senaste tre åren) betalar under det första året en reducerad avgift, tidningen Islandshästen ingår i medlemsskapet. 

SIFFenjaTotalt
Senior400 SEK100 SEK500 SEK
Junior200 SEK
100 SEK
300 SEK
Intromedlem300 SEK
100 SEK
400 SEK
Stödmedlem  - 
100 SEK
100 SEK
Familjemedlem550 SEK
500 SEK
1050 SEK