TREC

Momenten som ingår i en trec-tävling är:

Parcours d’Orientation et de Régulatrité (POR) 
Orientering.
Ryttaren ska till häst orientera med karta, på en bana som är från 1 mil upp till högre nivå där banan kan vara hela 4 mil lång. Här är det inte snabbast till mål som vinner, utan det är ekipaget som är närmast idealtiden för banan samt har prickat in alla kontroller rätt.

Maîtrise des Alleures (MA) 
Ridbarhets- och gångartsbedömning. 
Ett moment på en bana som är 100-150 meter lång, där hästen ska visa prov på mycket långsam galopp samt mycket snabb skritt. Även i detta moment finns det tider som inte får över- eller underskridas för att provet ska vara godkänt.

Parcours en Terrain Varié (PTV) 
Hinderteknikbana. 
Detta moment består av en bana på 2,5-5 km, naturnära hinder som diken, branta backar, grindar som ska öppnas och stängas från hästryggen eller ett hoppsprång över en stock är bara några av de utmaningar ekipage som tävlar i Trec utsätts för. Här kan även moment som att ryttaren sitter av och kan stå helt stilla utan att fysiskt påverkas av ryttaren förekomma. Hinderteknikbanan ska klaras av under maxtidsgränsen.

Trec är en rolig gren som främjar harmonin mellan häst och ryttare, och strävar efter en säker och trevlig upplevelse vid ridning i skog och mark.

Här hittar du mer information om tävlingsformen Trec.