Grenbeskrivningar, sporttävling.

Här hittar du alla regler kring sport-tävling med islandshäst, via länken hittar du även utförligare förklaringar på alla grenar och hittar information om allt du behöver veta för att på ett så bra sätt som möjligt kunna genomföra en tävling. 

Fyrgångsgrenar
I fyrgångsgrenarna, som på tävling kallas för V som i tyskans "viergang" följt av en siffra visas fyra av islandshästens gångarter upp. Det är olika svårighetsgrad på de olika grenarna, nedan kan du läsa mer om vilka moment som ingår i de olika variationerna av fyrgångsgrenar. 

V1 Fyrgång 
Ett ekipage på ovalbanan åt gången, ryttaren väljer själv gångartsföljden i uttagningen, momenten som visas är arbetstempo tölt, arbets- till mellantempo trav, mellanskritt, arbets- till mellantempo galopp, ökad tölt. Det är i nämnd ordning momenten rids i finalerna, men då på speakers kommando med poänggivning mellan varje moment. 

V2 Fyrgång 
Två eller flera ekipage rider programmet på ovalbanan samtidigt, på speakerns kommando. Deltagande ekipage delas slumpmässigt in i olika grupper baserat på i vilket varv ekipaget valt att starta. Precis som i V1 visar ekipagen arbetstempo tölt, arbets- till mellantempo trav, mellanskritt, arbets- till mellantempo galopp och avslutar med ökad tölt. 

V5 Fyrgång 
Två eller flera ekipage rider programmet på ovalbanan samtidigt, på speakerns kommando. Deltagande ekipage delas slumpmässigt in i olika grupper baserat på i vilket varv ekipaget valt att starta. Programmet består av momenten valfritt tempo tölt, arbets- till mellantempo trav, mellanskritt, arbets- till mellantempo galopp. 

Tips! 
För dig som inte tävlat tidigare är V5 en toppengren att börja med, du väljer det varv du vill visa din häst i när du anmäler dig vilket gör att du kan anmäla dig i det var där du känner dig lite extra säker. 


Femgångsgrenar
Femgångsgrenarna benämns i tävlingssammanhang F för tyskans "fünfgang" följt av en siffra, i dessa grenar visas islandshästens samtliga fem gångarter upp på ovalbanan. Det är olika svårighetsgrad på de olika grenarna, nedan kan du läsa mer om vilka moment som ingår i femgångsgrenarna. 

F1 Femgång
Ett ekipage på ovalbanan åt gången, ryttaren väljer själv gångartsföljden i uttagningen, momenten som visas är arbets- till mellantempo tölt, arbets- till mellantempo trav, mellanskritt, arbets- till mellantempo galopp samt flygande pass (visas på varsin långsida under ett varv). Det är i nämnd ordning momenten rids i finalerna, men då på speakers kommando med poänggivning mellan varje moment. I finalen visas passen på samma vis som i F2, med tre passförsök. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt. 

F2 Femgång
Två eller flera ekipage rider programmet på ovalbanan samtidigt, på speakerns kommando. Deltagande ekipage delas slumpmässigt in i olika grupper baserat på i vilket varv ekipaget valt att starta. Precis som i F1 visar ekipagen arbets- till mellantempo tölt, arbets- till mellantempo trav, mellanskritt, arbets- till mellantempo galopp och avslutar med att hela startgruppen samlas på den långsida där de inte vill lägga pass, och visar därefter enskilt tre passförsök på långsidan i startording, på speakerns kommando. Poängen för pass baseras på ett medelvärde av de två bästa försöken. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt. 

Töltgrenar
Våra vackra islandshästar är nog mest kända för sin magiska tölt, och självklart finns det även ett helt gäng specifika töltgrenar för alla olika nivåer. Nedan kan du läsa mer om vilka moment som ingår i de olika töltgrenarna.

T1 Tölt 
Ett ekipage på ovalbanan åt gången, momenten som visas är arbetstempo tölt, skritt och byt varv, arbetstempo tölt med tydliga steglängdsökningar på långsidorna och avslutningsvis ökat tempo tölt.

T3 Tölt 
Två eller fler ekipage rider programmet på ovalbanan samtidigt, på speakerns kommando. Deltagande ekipage delas slumpmässigt in i olika grupper baserat på i vilket varv ekipaget valt att starta.Momenten som visas är arbetstempo tölt, skritt och byt varv, arbetstempo tölt med tydliga steglängdsökningar på långsidorna och avslutningsvis ökat tempo tölt.

T5 Tölt
Två eller fler ekipage rider programmet på ovalbanan samtidigt, på speakerns kommando. Deltagande ekipage delas slumpmässigt in i olika grupper baserat på i vilket varv ekipaget valt att starta. Momenten som visas är arbetstempo tölt, ta ner hästen till skritt och byt varv, visa därefter arbetstempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.

T6 Tölt 
Två eller fler ekipage rider programmet på ovalbanan samtidigt, på speakerns kommando. Deltagande ekipage delas slumpmässigt in i olika grupper baserat på i vilket varv ekipaget valt att starta. Momenten som visas är arbets till mellantempo tölt. Ta därefter ner hästen till skritt och byt varv, visa sedan arbetstempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

T7 Tölt 
Två eller fler ekipage rider programmet på ovalbanan samtidigt, på speakerns kommando. Deltagande ekipage delas slumpmässigt in i olika grupper baserat på i vilket varv ekipaget valt att starta. Momenten som visas är arbetstempo tölt, därefter  skritt och byt varv för att avslutningsvis visa valfritt tempo tölt. 

T8 Tölt 
Två eller fler ekipage rider programmet på ovalbanan samtidigt, på speakerns kommando. Deltagande ekipage delas slumpmässigt in i olika grupper baserat på i vilket varv ekipaget valt att starta. Momenten som visas är valfritt tempo, ta ner hästen till skritt och byt varv, visa därefter valfritt tempo tölt även i andra varvet. 

Tips! 
För dig som är ny på tävling är T8 ett bra tips, du väljer vilket tempo du vill visa upp din häst i. Håll ett jämt och fint tempo under hela momentet, och ha kul med din häst. Glöm inte att andas!


Pass
Passgrenarna är de grenar inom just sport-grenarna som skiljer sig mest från de andra, de rids inte på ovalbanan utan på en rakbana. I pass kan man tävla både i hastighet, det vill säga vem som springer snabbast i pass, men även i stil där passläggningar och nedtagningar bedöms med poäng enligt samma skala som ovalbanegrenarna. 

Pass P1 
250 m flygande pass, startas med eller utan startboxar. 

Stilpass PP1
Flaggan höjs på startsignal, och ekipaget startar i skritt, trav eller tölt. Mellan startlinjen och 25 m. markeringen fattar ryttaren galopp från valfri gångart. Mellan 25 m. markeringen och 50 m. markeringen läggs hästen i flygande pass. Då ekipaget passerar 50 m. markeringen startar tidtagningen. Efter 150 m. markeringen (där tidtagningen upphör) men före slutmarkeringen vid 200 m ska hästen ha tagits ned till tölt, trav eller skritt. För de höga poängen ska hästen ha tagits ner till skritt. I början av banan ska det finnas en tydligt markerad trattformad korridor, mer info återfinns i FIPO

Speedpass P2 
100 m pass med med flygande start, grenen rids på en passbana med en sträcka på minst 50 m före den tidtagna 100 m sträckan. På startsignal rider ryttaren till 50 m. markeringen i valfri gångart. Då ekipaget passerar startlinjen startar tidtagningen, hästen måste ligga i flygande pass hela sträckan. Ekipagen visar 2 försök.

Stilpass PP2 
Flaggan höjs på startsignal, och ekipaget startar i skritt, trav eller tölt. Mellan startlinjen och 25 m. markeringen fattar ryttaren galopp från valfri gångart. Mellan 25 m. markeringen och 50 m. markeringen läggs hästen i flygande pass. Då ekipaget passerar 50 m. markeringen startar tidtagningen. Efter 150 m. markeringen (där tidtagningen upphör) men före slutmarkeringen vid 200 m ska hästen ha tagits ned till tölt, trav eller skritt. För de höga poängen ska hästen ha tagits ner till skritt. I början av banan ska det finnas en tydligt markerad trattformad korridor. Ekipagen får tre försök (även om de erhåller röda flaggor i något av försöken). Medelvärdet på de två bästa försöken avgör placeringen. I händelse av lika poäng, kommer poängen som ges av domarna avgöra vinnaren. I det fall poängen för första plats är lika, ska ett tiebreak utföras. Se övrig info i FIPO.

Pass P3
150 m flygande pass, startas med eller utan startboxar.
 
Finaler
Alla finaler rids på speakerns kommando, ordningen momenten nämns i i beskrivningen ovan är ordningen de rids i en final. 

De fem bästa ekipagen i respektive gren går till A-final, ekipage 6-10 rider B-final. Vinnaren av B-finalen kan även få rida A-final om ryttaren vill och tycker att hästen orkar det. Uttagningspoängen följer inte med in i final, alla i respektive final rider samtidigt på banan. 

Domarna visar poäng efter varje moment, under tiden som domarna visar poäng skrittar ekipagen som befinner sig på banan. 

Efter finalen genomförs en utrustningskontroll på samtliga hästar, därefter förrättas prisutdelning. 

Känner du dig nervös? 
Lugn, vi kan lova dig att alla varit nervösa inför en tävling någon gång och det är bara att fråga de andra på tävlingsplatsen om du undrar något!