Gæðingakeppni

Vem vill inte rida en riktig Gæðingur? 
Här hittar du alla regler som gäller för Gæðingakeppni, via länken hittar du även utförligare förklaringar på alla grenar och hittar information om allt du behöver veta för att på ett så bra sätt som möjligt kunna genomföra en tävling. Gæðingakeppni bedöms av 3-5 domare, med poängskalan 5-10 med två decimaler. Till skillnad från sport-grenarna så bedöms endast långsidorna i Gæðingakeppni.

Uttagningar
I uttagningarna rider man oavsett gren en och en i valfri gångartsföljd och varv, ekipaget ska visa samtliga gångarter i sitt program, det är tillåtet att byta varv en gång under programmet. Ryttaren har även en extra sträcka (långsida) på sig att visa valfri gångart. Ekipage i GDA (A-flokk) och GDY A-flokk får använda passbanan för att visa pass.

Tölt och pass poängen dubbleras i GDA, liksom form under ryttare och vilja i både GDA och GDB. I GDY A-flokk, GDY B-flokk och GDC samt GDC1 är poängen x1 i alla moment. För barn och tonåringar bedöms istället sits och inverkningar.

Ålder gäller kalenderår. Kutym är att man ställer upp i den klass där man åldersmässigt befinner sig under den förutsättning att den erbjuds på tävlingen.

Grenar
GDA (A-flokk) 
Ekipagen visar valfritt tempo tölt, trav, skritt, galopp och pass i valfri ordning. Långsidorna bedöms och passbanan är tillåten att använda. Vilja och form under ryttare bedöms och poängsätts dubbelt såsom tölt och pass. Ekipagen rider en i taget på banan och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i vilja och form under ryttare. 
Spö är ej tillåtet. 

GDB (B-flokk) 
Ekipagen visar långsam tölt, ökad tölt, trav, skritt och galopp i valfri ordning. Långsidorna bedöms. Vilja och form under ryttare bedöms och väger dubbelt. Ekipagen rider en åt gången och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i vilja och form under ryttare.
Spö är ej tillåtet. 

GDC (C-flokk) 
Ekipagen visar tölt och/eller trav, skritt och galopp. Vilja och Form under ryttare bedöms och väger enkelt. I GDC1 visar ekipagen skritt tölt och trav, ej galopp. Vilja och form under ryttare bedöms. 

Dessa grenar är tänkt att vara för de som vill prova på Gæðingakeppni eller för unga hästar. Ekipagen rider en och en på banan. 

Startar man i GDC eller GDC1 kan man ej på samma tävling starta i GDA eller GDB. 
Spö är tillåtet.

GDY A-flokk (18-21år) 
Ekipagen visar valfritt tempo tölt, trav, skritt, galopp och pass i valfri ordning. Denna gren rids som GDA, vilket betyder att passbanan är tillåten att använda. Alla moment poängsätts. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i vilja och form. 
Spö är ej tillåtet. 

GDY B-flokk (18-21år) 
Ekipagen visar kort tölt, ökad tölt, trav, skritt och galopp i valfri ordning. Alla moment poängsätts. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Vilja och Form. Spö är ej tillåtet.

GDT Tonårsklass (14-17år)
Ekipagen visar kort tölt, trav, skritt, galopp samt antingen ökad trav eller tölt. Sits och inverkningar bedöms. Ekipagen rider en och en på ovalbanan och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i sits och Inverkan. 
Spö är tillåtet.

GDK Barnklass (barn upp till och med 13år) 
Ekipagen visar tölt och/eller trav, skritt och galopp. Sits och inverkningar bedöms. Ekipagen rider en och en på ovalbanan, hela visningen tas i beaktning för poänggivning i sits och inverkan.
Spö är tillåtet.

Finaler
Om finaler erbjuds på tävlingen, får de som placerat sig 1-7 i uttagningen rida A-final. Placerade 8-15 får rida B-final. Vinnaren av B-finalen erbjuds att rida A-final. Finalerna rids på speakerns kommando och poänggivning sker efter att varje moment är avslutat. I finalen rids samtliga gångarter förutom pass i båda varven, alla finaler startar i vänster varv. Varje moment i finalerna börjar i vänster varv enligt isländsk tradition.

I GDA och GDB är det hästen som vinner priset. Om samma ryttare har fler hästar i dessa klasser kan annan ryttare rida hästen i final, detta anmäler man till sekretariatet efter avslutad uttagning. I GDY A-flokk , GDY B-flokk, GDT och GDK vinner ryttaren priset. I GDC och GDC1 vinner ekipaget priset. I barn och ungdomsklasserna kan man inte byta ryttare i finalerna.