Funktionärer

För att en tävling ska vara möjlig att genomföra krävs ett stort engagemang från duktiga personer inom föreningen. Utan funktionärer - ingen tävling! 

Är du intresserad av att hjälpa till vid våra tävlingar? Kontakta oss på info@fenjaif.se 

Före och efter tävling
Tävlingsansvarig (Oftast tävlingssektionen, 1-3 personer)
- Tar fram tävlingsproposition, som publiceras här på Fenja IF's hemsida.
- Skriver och publicerar ryttarbrevet.
- Har ansvar för tävlingens genomförande, så som tidsprogram etc. 
- Ansvarar även för att resultatlistor etc. kommer ut efter tävling. 

Anmälningsansvarig (1-2 personer) 
- Hanterar anmälningarna till tävlingen.
- Tar emot ändringar gjorda av tävlande ekipage, samt strykningar.
- Hanterar icetest
- Skriver ut och gör iordning domarprotokoll, startlistor samt förbereder för sekretariatet.

Prisansvarig (1-3 personer)
- Beställer rosetter/ser till att rosetter är beställda.  
- Kontaktar potentiella sponsorer för att få priser till tävlingen. 

Funktionärsansvarig  (1-3 personer)
- Ansvarar för att nedan nämnda funktionärer finns på tävlingsdagen 
- Ser till att funktionärerna som anmält sig för att jobba ideellt för föreningen får den information de behöver för att känna sig trygga och göra ens så bra insats som möjligt.


Under tävlingsdagen
Domare ( Utbildade, lista finns här
Tre till fem domare behövs under tävlingsdagen, hur många domare som behövs beror på vilken nivå tävlingen har. Det kan även behövas en sjätte domare till vissa passgrenar. Domarna dömer tävlingen 

Domarsekreterare (1 sekreterare/domare) 
Sekreterarna skriver poäng och kommentarer i domarprotokollet. 
Tänk på: Kika igenom så att protokollen stämmer med aktuell startlista, lägg protokollen i avslutad gren åt sidan så att de är enkla att komma åt för de som har "löpare" som uppgift då dessa delas ut till deltagande ekipage. 

Räknare (1 räknare/domare) 
Räknaren sitter tillsammans med en domare och en domarsekreterare, en räknares uppgift är att göra en uträkning för respektive ekipage på ovalbanan, samt att visa upp den uträknade poängen för speakern. 

Incheckning (2-3 personer)
Välkomnar deltagarna, kontrollerar hästägarförsäkran (HÄF), vaccinationsintyg och licenser. Svarar även på frågor gällande incheckning, veterinärbesiktning o.dyl. 

Veterinär (1 utbildad veterinär) 
Utför veterinärbesiktning inför start i de tillfällen detta krävs enligt gällande regler.

Veterinärassistent (1-2 personer) 
Assisterar veterinären, tar emot ekipage som kommer för att veterinärbesiktas och ser till att det finns korrekt utrustning för veterinären att kunna genomföra sitt jobb (vatten, tvål, handsprit, handkar etc.) Det är även veterinärassistentens ansvar att stämma av vilken häst som veterinärbesiktas, samt att kryssa för denna på hästförteckningen. 

Sjukvårdare (1-2 personer) 
En person med medicinsk utbildning (minst sjuksköterska eller liknande) som finns på plats för ryttare och åskådares säkerhet under hela tävlingsdagen. Denne utrustas med en välfylld sjukvårdsväska med plåster, bandage, sårtvätt etc. 

Icetest-admin (1 person) 
Sköter icetest på dator under tävlingsdagen. Skriver ut listor, skriver in poäng som läses upp av speaker samt ser över så att listorna stämmer. 

Sekretariat (1-2 personer) 
Hanterar eventuella strykningar, ser till att resultatlistor etc. kommer upp på angiven plats, hjälper icetest-admin samt speaker med uppgifter som behöver göras. 

Speaker (1 person) 
Ansvarar för att tävlingsekipagen lotsats igenom tävlingen på ett bra sätt, enligt tidsprogram och startlistor. Kallar till collectingring, in på banan samt ger startsignal till ekipagen på banan. Många grenar rids på speakerns kommando. Informerar om eventuella avvikelser i tidsschemat i god tid och ansvarar för att hålla en härlig positiv stämning under hela tävlingsdagen. Det är viktigt att speakern har god koll på FIPO

Collectingring (2-4 personer) 
Enligt speakers anvisningar (och startlista) se till att rätt personer befinner sig i collectingring och att de är förberedda för sin start. Dela ut färgband enligt lista till ekipagen som står näst på tur. En ytterligare uppgift är att hjälpa domarna vid utrustningskontroll i uttagningar och finaler. Våg, skjutmått, plasthandskar och tumstock ska finnas i collectingring

Löpare (1-2 personer) 
Ansvarar för att hämta in protokollen från domarna och iordningsställer dessa för att delas ut till respektive ekipage. 

Anläggning (2-5 personer) 
Iordningställer anläggningen inför tävlingen, ser till altt banan blir sladdad före, under och efter tävlingen samt ser till att den allmänna ordningen på tävlingsplatsen hålls.
 
Prisutdelare (1-2 personer) 
Delar ut rosetter och priser till deltagande ekipage i finaler (kan vara samma personer som tex. löpare).