Att tävla.

Att tävla med islandshästar är både lärorikt och spännande!
Det finns ett flertal olika tävlingsformer inom Svenska Islandshästförbundet (SIF), den stora bredden i sporten gör att du som islandshästryttare säkert kan hitta något som passar för just dig och din häst.

Sport
I sportgrenarna tävlar ekipagen på en ovalbana 250 m i grenarna fyrgång, femgång och tölt samt i pass på rakbana. Sportgrenarna ställer krav på att hästen behärskar samtliga fyra respektive fem gångarter, och ju högre nivå grenen ligger på desto högre krav ställs på ekipaget och att kunna visa gångarterna med stora imponerande rörelser, att hästen behärskar gångarten i olika tempon och är lyhörd för små hjälper. Det finns även rena töltgrenar samt passgrenar även dessa i olika svårighetsnivå. Tävlingarna döms av 3-5 domare, med poängskalan 0-10, där 10 är högst.

Vi har listat alla grenar i en enkel översikt, dessa hittar du här. 

Gæðingakeppni  
En tävlingsform som sprider sig mer och mer i Sverige är Gæðingakeppni. Målet med denna gren är helt enkelt att hitta den bästa hästen, som på isländska kallas Gæðingur.
I denna tävlingsform premieras en häst med mycket utstrålning och utrycksfullhet. Domarna vill se hästar som utstrålar glädje och stor samarbetsvilja. Hästar med energiska lösgjorda gångarter, mycket rörelser, tempo, vilja och power belönas. Gæðingakeppni bedöms av 3-5 domare, med poängskalan 5-10 med två decimaler.
Ekipagen bedöms endast på ovalbanans långsidor samt på passbanan. Det är ett ekipage på banan åt gången i uttagningen, ekipaget visar gångarterna i valfri gångartsföljd och varv samt får även byta varv en gång. Ekipage i GDA (A-flokk) och GDY A-flokk får använda passbanan för att visa pass.
Trec
Trec är den tävlingsform av dessa tre som skiljer sig mest från de andra två, då trec bäst likans med fälttävlan. Man tävlar i utemiljö i tre olika moment, till skillnad från de två tävlingsformerna ovan är detta en gren där alla är välkomna att delta, oavsett hästras. Alla raser tävlar mot varandra på lika villkor.
Momenten som ingår i en trec-tävling är: 
Parcours d’Orientation et de Régulatrité (POR) - Orientering med karta på en bana som är från 1 mil upp till högre nivå där banan kan vara hela 4 mil lång. Här är det inte snabbast till mål som vinner, utan det är ekipaget som är närmast idealtiden för banan samt har prickat in alla kontroller rätt.
Maîtrise des Alleures (MA) - Ridbarhets- och gångartsbedlning. Ett moment på en bana som är 100-150 meter lång, där hästen ska visa prov på mycket långsam galopp samt mycket snabb skritt. Även i detta moment finns det tider som inte får över- eller underskridas för att provet ska vara godkänt.
Parcours en Terrain Varié (PTV) - Hinderteknikbana. Detta moment består av en bana på 2,5-5 km, naturnära hinder som diken, branta backar, grindar som ska öppnas och stängas från hästryggen eller ett hoppsprång över en stock är bara några av de utmaningar ekipage som tävlar i Trec utsätts för. Här kan även moment som att ryttaren sitter av och kan stå helt stilla utan att fysiskt påverkas av ryttaren förekomma. Hinderteknikbanan ska klaras av under maxtidsgränsen.
Trec är en rolig gren som främjar harmonin mellan häst och ryttare, och strävar efter en säker och trevlig upplevelse vid ridning i skog och mark.
Dela den här sidan
Dela på Facebook
Dela på Twitter